ДЕЙНОСТИ
НАЧАЛО ЗА ФИРМАТА ДЕЙНОСТ ГАЛЕРИЯ НОВИНИ КОНТАКТ
HRANMASH_LOGO
2-Комплектни предприятия за производство и бутилиране на газирани напитки и минерална вода
Предприятията са със затворен технологичен цикъл, включващ:

1. Технологични процеси за обработка на водата обезпечаващи физикохимична и микробиологична стабилност на крайния продукт
2. Приготвяне на купажни сиропи
3. Измиване на стъклените бутилки или изплакване на РЕТ бутилки
4. Изобарно пълнене на безалкохолни напитки по ниво и затваряне с кроненкоркова или винтова капачка
5. Поставяне на етикети
6. Групова опаковка
7. Подготовка на миещи и дезинфекциращи разтвори
search
Български
English
Copyright © 2012 Хранмаш ООД. All rights reserved.
© Design by Daga+