ДЕЙНОСТИ
НАЧАЛО ЗА ФИРМАТА ДЕЙНОСТ ГАЛЕРИЯ НОВИНИ КОНТАКТ
HRANMASH_LOGO
Хранмаш инж ООД проектирa, произвeжда, доставя, осъществява шефмонтаж, монтаж, пуск в експлоатация и сервиз на комплектни технологични линии, машини, инсталации и обекти "на ключ" за хранително- вкусовата промишленост.

Комплектните обекти (линии, цехове и предприятия) осъществяват оптимална механизация и автоматизация на призводствените процеси - от приемане на суровината до получаване на готова продукция и складовата и обработка.

Фирмата може да предложи индивидуални компановки на линиите, отговарящи на изисканите условия на клиентите и съответстващи на конкретните особености на монтажната площадка.

При необходимост комплектните обекти могат да бъдат допълнително снабдени необходимата инфраструктура с котелни отделения, пароразпределителни станции, електроенергетично оборудване (трансформаторни и електроразпределителни станции), оборудване за водоснабдяване и пречистване на водите, компресорни станции, ремонтни работилници, лаборатории за анализ на суровини и готови продукти, вътрешнозаводски транспорт и общозаводски пречиствателни станции.

По желание на клиента могат да се разработят пълни технологични и технически проекти за изграждане на комплектни обекти в т. ч. и планове за организиране и изпълнение на строителството, планове за реконструкция на съществуващи предприятия. Фирмата провежда авторски надзор по изпълнение на строителните и монтажните работи.

"ХРАНМАШ инж" ООД е представител на немската фирма JO Oberrecht GmbH, производител на резервни части за линии за бутилиране с големи капацитети.
search
Български
English
Copyright © 2012 Хранмаш ООД. All rights reserved.
© Design by Daga+